Hlavní stránka
 

Hlavní menu:

 

Petice

Na komunisty si zvykat nechceme!

(listopadová výzva)

V listopadu 2008 uplynulo devatenáct let od pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Tento listopad se však do dějin zapíše spíše jako měsíc, kdy se komunistům povedl návrat k aktivní účasti na vládě v našich krajích, a to za veřejného souhlasu demokratů. Je hříčkou historie, že se tak děje šedesát let po té, kdy takzvaný „Vítězný únor“ zahalil naši zemi do temného pláště komunistického bezpráví. Představitel jedné z hlavních demokratických stran nám vzkázal, že si na účast komunistů na reálné politické moci zvykneme. My, níže podepsaní občané, však nahlas a veřejně prohlašujeme: „Na komunisty si zvykat nechceme!“

Nástup obou totalitních režimů – nacistického a komunistického – k moci se udál nenápadně na základě demokratických voleb. Stejně nenápadně se nám jeví i postupná legitimizace vládnutí komunistů nejprve na krajské úrovni, aby byl posléze umožněn jejich nástup i k převzetí moci celostátní.

Je pro nás nepochopitelné že, ačkoliv byl komunistický režim prohlášen za nezákonný, je držitelce těchto idejí - komunistické straně - stále umožněno ovlivňovat vývoj demokratické společnosti. Program, ideové materiály a prohlášení politických představitelů KSČM svědčí o tom, že se současní komunisté mnoho neliší od těch předlistopadových. Nejnovějším dokladem tohoto faktu je i personální obsazení krajských rad bývalými funkcionáři komunistického establishmentu.

My, níže podepsaní občané, proto vyzýváme vládu České republiky, zákonodárce a další státní orgány a představitele demokratické společnosti, aby:

a) se veřejně postavili proti návratu komunistů k reálné politické moci a veřejně se distancovali od takového počínání;

b) důsledně postihovali veřejnou propagaci komunismu a ostatních hnutí směřujících k potlačení práv a svobod jedince nebo skupiny obyvatel, především rozpuštěním všech stran, spolků a hnutí, které se k této propagaci hlásí;

c) vyslyšeli výzvu Senátu PČR k iniciování soudního zákazu KSČM;

d) zavedli povinnou výuku novodobých českých dějin do školních osnov tak, aby tato výuka nekončila rokem 1945, jak je tomu dnes ve většině případů zvykem;

e) aktivně podporovali všechny vzdělávací, kulturní a společenské projekty, které ukazují společnosti zločinnost všech totalitních režimů;

f) završili proces nápravy zločinů komunistického režimu.

V Praze 17. listopadu 2008

Petiční výbor

Jan Cieslar, Jan Jakob, Viktor Meca, Jan Sixta

Petice

Počet podepsaných:74808

© Webmaster: Absolute s.r.o.